Yozgat Bozok Üniversitesi

DUYURULAR

Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınında Eğitim-Ögretim Süreçleri (Kayıt Dondurma)

Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı'nın 31/03/2020 tarih ve E.24625 sayılı yazısında;

COVID-19 küresel salgınının bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması yükseköğretim kurumlarındaki  ders  ekle-sil işlemlerinin  sona  ermesi,  dönem  sırasında  bazı  öğrencilerin  uzaktan öğretime  devam  etme  imkanlarının  olmadığı  da  göz  önünde  bulundurulurak,  31.03.2020  tarihli Yükseköğretim  Yürütme  Kurulu  toplantısında  Kurulumuz  tarafından  COVID-19  küresel  salgını dolayısıyla:

 1. Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim   gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde   2019-2020  eğitim  öğretim  yılı  bahar  döneminde  kayıtlarının  dondurulmasına  ve  kayıt     dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına, 

2.  Bununla birlikte lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin; 

a) Tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etme imkanı bulunması durumunda tez döneminde öğretimlerine  devam edebilmeleri ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında ilgili tez  danışmanın  görüşü  alınması  kaydıyla  üniversite  yönetim  kurulunca değerlendirilirilerek karar verilmesine, 

b)  Bu  süreçte  tez  döneminde  olup  azami  süresi  biten  öğrenciler  için  eğitime  ara  verilen süre kadar ilave süre verilmesine, 

c)  Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel salgının     etki süreci ve öğrencinin şartlarının dikkate alınmasına, tez savunma ve yeterlik sınavlarının  "denetlenebilir  ortam  ve  şartlarda  gerçekleştirilmesi  ve  muhakkak     kayıt altına alınması şartıyla" dijital imkanlar ile yapılabileceğine,bununla birlikte  bu konuda  erteleme ve kayıt dondurma imkanından da yararlanılabileceğine 

3.  Bu kararların 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olmasına, karar verildiği bildirilmiştir.

 

Enstitü Müdürlüğümüzde Ders/Tez aşamasında bulunan öğrencilerin kayıt dondurma talepleri varsa e-mail ekinde gönderilen formun doldurularak, e-mail olarak danışmanlarına(e-mailde de danışmanına dondurma taleplerini ileterek) göndermeleri 

danışmanlarınında uygunluk görüşü vererek e-mail olarak(ekinde kayıt dondurma formu ile) Enstitü Müdürlüğümüze mail olarak yönlendirmeleri gerekmektedir. Gelen e-maillere tarafımızca alındığına dair e-mail olarak dönüş yapılacaktır.

 

Not:   COVID-19 küresel salgını nedeniyle şu an evrak teslimi yapılamayacağından kayıt dondurma ile ilgili formlar daha sonra  Enstiü Müdürlüğümüze gelip imzalamanız  veya danışman/öğrenci tarafından da Kayıt Dondurma Formlarının imzalatarak tarafınızcada  teslim edebilirsiniz.

08.04.2020 11:58