Yozgat Bozok Üniversitesi

TARİHÇE

TARİHÇE

Sağlık alanında, “tıpta uzmanlık” dışındaki lisansüstü eğitim ve öğretim 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca kurulmuş olan Sağlık Bilimleri Enstitülerine bırakılmıştır. Bu çerçevede, Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İlgili Fakültelerin İlgili Anabilimdallarında Lisansüstü eğitim-öğretimi (yüksek lisans ve doktora) düzenlemek, yürütmek ve denetlemek amacıyla 17.03.2006 tarihinde kurulmuştur.

6111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5467 sayılı kanunla, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı kanununa eklenen yeni ek maddelerle Bozok Üniversitesine bağlı olarak faaliyetlerine başlayan Enstitümüz, lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir kurum olarak yüksek düzeyde bilimsel araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal ve bölgesel anlamda gelişmeye ve kalkınmaya destek amacıyla kurulmuştur.